KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa:
RPIC Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel:
052/ 77 21 320
052/ 78 95 161
Fax:
052/ 78 95 162
e-mail:
rpic@rpicpp.sk