PARTNERI:

Projektoví partneri RPIC Poprad

 • Verejný sektor:
  • Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí,
  • Jednotlivé mestá a obce regiónu Tatier podľa ich účasti v konkrétnom rozvojovom projekte.
 • Súkromný sektor:
  • Začínajúci a existujúci podnikatelia v oblasti výroby, služieb a obchodu pôsobiaci v regióne Tatier podľa ich účasti v konkrétnom rozvojovom projekte.
 • Mimovládny sektor:
  • Národná asociácia pre rozvoj podnikania,
  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
  • Sieť lokálnych mimovládnych organizácií (CPK, SOPK, Akadémia vzdelávania a ďalšie) podľa ich účasti v konkrétnom projekte.