PONÚKAME SLUŽBY:

Služby pre verejný sektor

 • Vypracovanie miestnej rozvojovej stratégie vhodne spolufinancovanej z verejných fondov a z fondov EÚ
 • Vzdelávacie služby, zamerané na rozvoj ľudských zdrojov
 • Poradenstvo metodicky zamerané na projektový a finančný manažment


Služby pre súkromný sektor

 • Poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii
 • Ponuka aktuálnych informačných brožúr EU
 • Vyhľadanie informácií o reáliách EU
 • Informácie o legislatíve a orgánoch EU
 • Informácie o štrukturálnych fondoch EU
 • Informácie o aktuálnych výzvach na podanie žiadostí o grantové spolufinancovanie
  z fondov EU
 • Poradenstvo zamerané na vypracovanie rozvojového projektu, spolufinancovaného
  z fondov EU
 • Informácie o aktuálnych možnostiach štúdia v členských krajinách EU