Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad

Mikropôžičky
Projekty
WWW Linky
Kontakt
INNOINFO
RPIC Poprad - informačno-poradenské miesto Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky - innoinfo
Europe Direct Poprad

slovenská verzia
 
anglická verzia

počet návštevníkov
posl. aktualizácia:
04.03.2014

REGIONÁLNE PORADENSKÉ
A INFORMAČNÉ CENTRUM POPRAD
RPIC Poprad - Najlepšia rada pre Vaše plány
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Národná asociácia pre rozvoj podnikania
Slovak Business Agency
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Združenie žien v podnikaní
Informačná brána pre podnikateľov a podporné inštitúcie Prešovského a Košického kraja
Národné web sídlo pre malé a stredné podnikanie

designed by BUDO
RPIC Poprad © 2005 .